Get Adobe Flash player

Tak jest obecnie:

images/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/01n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/02n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/03n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/04n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/05n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/06n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/obecnie/07n.jpg

Tak było niedawno:

images/stories/socjoterapeutyczny/przed/01n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/02n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/obraz-054n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/obraz-061n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/obraz-062n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/obraz-064n.jpgimages/stories/socjoterapeutyczny/przed/obraz-128n.jpg

PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY- polega na utworzeniu w Trzebini dziennych ośrodków socjoterapeutycznych dla młodzieży w różnych rejonach naszego miasta, ale najpierw w osiedlach, wydaje się najbardziej zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i przestępczością, tj. Górka, Krze i Gaj. Ośrodki te - wzorowane na istniejących już w Krakowie ośrodkach "U Siemachy" oraz ośrodkach "Kana" w kilku miastach południowej Polski - miałyby charakter wychowawczo-kształceniowy.

 

Historia działań Fundacji zmierzających do rozpoczęcia realizacji Programu Socjoterapeutycznego:

 • grudzień 2005 - Fundacja przystępuje do remontu obiektu.
 • listopad 2005 - Fundacja uzyskała zgodę Burmistrza Trzebini na dysponowanie przez Fundację obiektem po byłych salkach katechetycznych w Trzebini-Gaju na okres do 30.09.2015 r.
 • wrzesień 2005 - Parafialny Zespół "Caritas" przy parafii w Trzebini-Sierszy zawarł umowę użyczenia obiektu po byłych salkach katechetycznych w Trzebini-Gaju z gminą Trzebinia na okres 10 lat. Fundacja zawarła Umowa Współpracy z Parafialnym Zespołem "Caritas" w Trzebini-Sierszy dotyczącą powołania i prowadzenia Dziennego Ośrodka Młodzieżowego w Trzebini-Gaju.
 • marzec 2005 - Fundacja nawiązała kontakt z "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej - Parafialnym Zespołem przy parafii Niep. Serca NMP w Trzebini-Sierszy w sprawie współpracy przy organizacji ośrodka młodzieżowego o charakterze socjoterapeutycznym w budynku po byłych salkach katechetycznych w Trzebini-Gaju.
 • listopad 2004 - Fundacja wzięła udział (po dwóch kolejnych nierozstrzygniętych przetargach) w tzw. rokowaniach dotyczących sprzedaży budynku po byłej szkole na os. Salwator. Przedstawiła ofertę cenową zakupu budynku, która została przelicytowana przez prywatną osobę.
 • grudzień 2003 - do Urzędu Miasta i Rady Miasta Trzebini Fundacja "Dobry Start" i Stowarzyszenie "U Siemachy" wystosowały list intencyjny, który oferował wyremontowanie budynku po byłej szkole na os. Salwator w Trzebini (będący własnością gminy) i umiejscowienia tam ośrodka, pod warunkiem zawarcia umowy na wieloletnią dzierżawę lub jego sprzedaż po preferencyjnej cenie. Rada Miasta podjęła jednak decyzję o sprzedaży ww. obiektu na wolnym rynku w trybie przetargu nieograniczonego, nie widząc sensu w tworzeniu "nowego domu kultury" w sytuacji, gdy remontowany jest dom kultury "Sokół", a wiele innych obiektów kulturalnych gminy jest tylko częściowo wykorzystanych.
 • listopad 2003 - projekt utworzenia ośrodka socjoterapeutycznego dla młodzieży przedstawiono Radzie Miasta Trzebini na spotkaniach z dwoma komisjami Rady. Projekt nie uzyskał akceptacji Rady, która zauważyła, że dubluje on działalność świetlic "Plus" i ośrodka OHP w naszym mieście.
 • październik 2003 - nawiązano pierwsze kontakty ze Stowarzyszeniem "U Siemachy" - Dzienne Ośrodki Socjoterapii w Krakowie, które od ponad dziesięciu lat prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z rodzin biednych i dysfunkcyjnych. Krakowski partner Fundacji włączył się w projekt ośrodka o podobnym profilu w Trzebini.
 • 11 września 2003 roku odbyło się zebranie Zarządu Rady Osiedla Salwator w Trzebini z udziałem przedstawicieli Fundacji. Na spotkaniu przedstawiono Projekt Koncepcyjny Ośrodka Młodzieżowego w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 7. Przedstawiono szczegóły funkcjonowania Ośrodka i jego program działania. Projekt ten uzyskał pełną akceptację uczestniczących w zebraniu przedstawicieli Rady Osiedla, którzy zadeklarowali maksymalną współpracę w działaniach zmierzających do wyremontowania i zagospodarowania budynku starej szkoły. Powyższe ustalenia (protokół z zebrania) wraz z Projektem Koncepcyjnym Ośrodka Młodzieżowego zostały przedstawione Zarządowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta.
 • 28 sierpnia 2003 roku odbyło się - z inicjatywy Fundacji oraz radnego p. Tadeusza Wrońskiego - spotkanie środowiskowe w Szkole Podstawowej nr 4 nt. umiejsowienia w niej Ośrodka. Wobec jednoznacznego stwierdzenia p. Dyrektor Szkoły Katarzyny Nowotarskiej-Jarek o wykorzystywaniu przez Szkołę wszystkich sal lekcyjnych, uczestnicy spotkania - po wymianie poglądów na temat potrzeby istnienia takiego ośrodka - rozeszli się, bez wskazania możliwości kolejnej lokalizacji ośrodka w tej części naszego miasta.
 • 1 lipca 2003 roku oficjalnie została złożona oferta współpracy do Urzędu Miasta w Trzebini w zakresie powołania i funkcjonowania Ośrodka Młodzieżowego w Trzebini w pomieszczeniach budynku przy ul. Tysiąclecia 72 (po byłej świetlicy i restauracji). W związku z wcześniejszymi planami Samorządu adaptacji tychże pomieszczeń na mieszkania socjalne, zaproponowano Fundacji umiejscowienie Ośrodka w Szkole Podstawowej nr 4 w Krystynowie.
 • 14 czerwca 2003 roku przedstawiciele Fundacji: Justyna Mikołajczyk i Eugeniusz Kurek wzięli udział w międzynarodowej konferencji pod hasłem: "Co mogę zrobić? Działania twórcze na rzecz grup zagrożonych marginalizacją" w Bielsku-Białej.
 • 21 maja 2003 roku projekt przedstawiono na spotkaniu z Komisją Ochrony Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu Rady Miejskiej w Trzebini.
 • 6 maja 2003 roku projekt koncepcyjny Ośrodka Młodzieżowego w Trzebini Krystynowie przedstawiono Burmistrzowi Miasta Trzebini Aleksandrowi Nowakowi.

Ta witryna używa tak zwanych ciasteczek (cookies). Korzystając z niej akceptujesz także warunki korzystania z cookies. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.

Akceptuję cisteczka z tej strony www

EU Cookie Directive Module Information