Get Adobe Flash player

PROJEKT I (pilotażowy)

REGULAMIN STYPENDIALNY
dla uczniów szkół średnich miasta Trzebini
Fundacji "DOBRY START" w Trzebini

Czas trwania programu: grudzień 2004 r. - czerwiec 2005 r.

Zakres terytorialny: os. Górka, Krze, Wodna i Trzebionka.

 1.   Stypendium jest przyznawane przez Kolegium Stypendialne, które powoła imiennie Zarząd Fundacji. W skład Kolegium wejdą:
  • przedstawiciel Fundacji,
  • przewodnicząca Rady Osiedlowej,
  • przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
  • przedstawiciel parafii św. Barbary w Trzebini.
 2. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny i skierowane jest do uczniów szkół średnich, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • średnia ocen z ostatniego roku nauki - min. 4,0,
  • maksymalny dochód na jedną osobę w rodzinie - 500 zł.
 3. Stypendium jest przyznawane w wysokości 150 zł. miesięcznie na okres roku szkolnego, tj. od grudnia 2004 r. do czerwca 2005 r. Pierwsza transza obejmie przyznanie 3 (trzech) stypendiów.
 4. Stypendyści programu pilotażowego zostaną wyłonieni przez Kolegium, na podstawie indywidualnego rozeznania środowiska przez członków Kolegium. Decyzja o przyznaniu stypendium przez Kolegium zapada jednomyślnie.
 5. Stypendia będą przekazywane w postaci gotówki przelewem na konto osobiste w banku wskazanym przez Zarząd Fundacji do 5-go dnia miesiąca.
 6. Stypendysta może wybrać inną formę pobierania stypendium, np. opłacanie z funduszu stypendialnego kursu językowego, prawa jazdy lub innego.
 7. Stypendysta ma obowiązek dostarczenia do siedziby Fundacji do końca miesiąca rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty stypendium za dany miesiąc na cele związane z nauką (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, książek). Wypełnienie tego obowiązku jest warunkiem wypłaty stypendium w następnym miesiącu.

 

KOLEGIUM STYPENDIALNE
 1. Danuta Raschke - przewodnicząca Kolegium, przedstawicielka Fundacji,
 2. Katarzyna Ubik - przewodnicząca Rady Osiedlowej,
 3. Mariola Grabowska - przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
 4. ks. Grzegorz Kubik - przedstawiciel parafii św. Barbary w Trzebini.

 

PROJEKT II

Tytuł projektu: "PRAWO JAZDY NA DOBRY START"

Czas trwania projektu: luty 2006 - grudzień 2006

Zakres terytorialny: Gmina Trzebinia

Beneficjenci: maturzyści 2006 r.

Rodzaj stypendium: pokrycie kosztów kursu prawa jazdy kategorii B i egzaminu.

Ilość stypendiów: 3 osób

Kryteria przyznania stypendiów przez Kolegium Stypendialne:

 • średnia ocen z ostatniego roku nauki: minimum 4,5,
 • średni miesięczny dochód na członka rodziny: maksimum 700 zł netto.

Kolegium Stypendialne Fundacji przyznało stypendia w ww. formie trojgu maturzystom: Iwonie Henc, Beacie Oleksiewicz i Tomaszowi Żądło.

Ta witryna używa tak zwanych ciasteczek (cookies). Korzystając z niej akceptujesz także warunki korzystania z cookies. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.

Akceptuję cisteczka z tej strony www

EU Cookie Directive Module Information